Hoppa till innehåll

Tjänstekonjunkturen fortsätter att vara svag men nu skymtar några ljusglimtar. Orderingången och sysselsättningen sjunker men tjänsteföretagens produktion steg i januari.

Inköpschefsindex (PMI) för den privata tjänstesektorn steg i januari till 51,8 jämfört med 50,3 i december. PMI har nu visat stigande tjänsteproduktion två månader i rad.  

– Det är bra att inköpschefsindex har vänt upp efter en svag utveckling förra året. Produktionen stiger men samtidigt minskar orderstockarna, vilket tyder på att företagen betar av tidigare beställningar. Nu måste orderingången öka för att inte uppgången ska bli tillfällig, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Samtidigt skiljer sig situationen mycket åt mellan de olika tjänstebranscherna. 

– För arkitekter och andra tjänsteföretetag som arbetar nära den krisdrabbade byggsektorn syns tyvärr ännu ingen ljusning, säger Patrick Joyce.

Priserna på insatsvaror till tjänstesektorn ökar allt långsammare. Prisökningstakten är den lägsta på sju månader.

– Det är ett gott tecken. Även om löner och hyror utgör det mesta av tjänsteföretagens kostnader hjälper detta  tjänsteföretagen att hålla nere sina prisökningar, säger Patrick Joyce.