Hoppa till innehåll

Det finns enligt lag inga hinder för parter i en kärleksrelation att arbeta tillsammans, men ur ett arbetsgivarperspektiv är det viktigt att titta på hur relationen påverkar arbetsplatsen och arbetsuppgiften.

– Har den ena parten exempelvis en lönesättande roll gentemot den andra parten kan det behöva ses över. Det kan exempelvis också handla om att undvika situationer som favorisering eller jäv, och att se till att berörda parter inte arbetar i samma arbetsgrupp, säger Mia Fransson.

Mia Fransson, arbetsrättsjurist på Almega.

– Öppenhet kring en relation mellan två kollegor i en arbetsgrupp är att föredra. Påverkar relationen arbetet eller finns det en risk att relationen kommer att göra det av något skäl så måste i vart fall närmaste chef informeras om detta. Det kan i vissa fall innebära att arbetsuppgifter behöver omfördelas.

Relationspolicy måste förankras

Det finns inget krav på ett företag att ha en policy kring vad som gäller kring kärlek på jobbet. Det kan däremot underlätta att medvetandegöra medarbetare på i vilka situationer som deras olika relationer till varandra, kunder eller andra kan påverka verksamheten och arbetet.

– En del arbetsgivare låter relationspolicyn vara en del av bolagets etiska regler. Ska man ha en policy måste den förankras hos såväl medarbetare som fack. En relationspolicy kan även omfatta andra relationer, såsom vänskap och släktskap, och skulle jävssituationer uppstå kan det vara bra om man är tydlig med vad som gäller, säger Mia Fransson.

Kärlek på jobbet även positivt på en arbetsplats

Ovanstående till trots, kan det faktiskt också vara en fördel med kärleksrelationer på en arbetsplats och något positivt för individerna.

– ­Kärleksrelationer på jobbet är oftast inget som arbetsgivare behöver vara orolig för. Majoriteten av de relationer som uppstår på arbetsplatser består och kan bidra till en god stämning på arbetsplatsen och positiv energi, avslutar Mia Fransson.