Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom Almega.
Patrick Joyce, chefekonom Almega.

Ny rapport visar: 19 000 nya jobb i Västsverige med sänkt arbetsgivaravgift

Arbetslösheten i Västsverige är oroväckande hög, enligt SCB var den nästan åtta procent under det fjärde kvartalet i fjol. En ny rapport från Almega visar att sänkta arbetsgivavgifter skulle vara en positiv injektion för arbetsmarknaden i Västsverige.

Den västsvenska ekonomin går mot kärvare tider och arbetsmarknaden att tappar fart. Antalet varsel om uppsägningar är nästan tre gånger fler än för ett år sedan, runt 83 000 människor är arbetslösa och under 2024 befaras ytterligare 10 000 jobb att försvinna.

Almegas rapport 19000 nya jobb i Västsverige med sänkt arbetsgivaravgift visar att sänkta arbetsgivavgifter skulle vara en positiv injektion för arbetsmarknaden i Västsverige.

– Om man sänker arbetsgivaravgiften med tre procentenheter för alla företag och anställda skulle det skapa 19 000 nya jobb i Västsverige, varav 5 300 bara i Göteborg. Det är ett bra sätt att hindra arbetslösheten från att öka, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Gynnsamt för ingångsjobb

Speciellt gynnsam är sänkningen av arbetsgivaravgifter bland de yrken som oftast benämns som ingångsjobb. Mer än hälften av de nya jobben – omkring 11 000 – kräver i princip bara gymnasieutbildning. Det handlar om jobb inom exempelvis service, omsorg, vård, försäljning, byggverksamhet, tillverkning, administration och kundtjänst.

– Genom att sänka arbetsgivaravgiften skapas många nya jobb för personer med kort utbildning och bristande arbetslivserfarenhet, som är en särskilt utsatt grupp vid lågkonjunktur. Dessutom skulle vården få en välkommen förstärkning, säger Patrick Joyce.

Välbehövligt tillskott till det offentliga

Almega har även undersökt den ekonomiska konsekvensen av sänkta arbetsgivaravgifter för kommuner och de två regionerna i Västsverige.

– Resultaten är tydliga. Sänkta arbetsgivaravgifter skulle öka skatteintäkterna med 2,7 miljarder kronor om året tack vare nya jobbtillfällen. Därutöver skulle kommunerna och de två västsvenska regionerna spara ytterligare 2,9 miljarder kronor i minskade personalkostnader. Det skulle generera ett välbehövt tillskott till det offentliga, säger Patrick Joyce.

Skapar fler jobb än man trott

Den vanligaste invändningen mot sänkta arbetsgivaravgifter är att det är ett dyrt sätt att skapa nya jobb. Denna typ av argument har dock slagits hål på av senare forskning.

– Det har visat sig att tidigare sänkningar skapar betydligt fler jobb som man tidigare trott. Mer än hälften av skattebortfallet kommer tillbaka den vägen, säger Patrick Joyce.

Almegas medlemsmöte i Göteborg.
Medlemsmöte på Almegas regionkontor i Göteborg.

Rapporten presenterades på medlemsmöte

Patrick Joyce deltog tillsammans med Almegas vd, Ann Öberg, och chefsjurist Jonas Stenmo på ett årligt medlemsmöte på Almegas regionkontor i Göteborg i slutet av januari där rapporten 19 000 nya jobb med sänkta arbetsgivaravgifter i Västsverige presenterades.

På agendan fanns också givande diskussioner om konjunkturläget och den nya EU-lagstiftningen gällande hyrpersonal.

– Företagarna upplever såväl konjunkturens som de politiska beslutens konsekvenser i det dagliga arbetet. Deras perspektiv är en avgörande pusselbit i policyarbetet, säger Ann Öberg.