Hoppa till innehåll
Ann Öberg, vd Almega.
Ann Öberg, vd Almega.

Ett intensivt år och en ny verklighet 

Fjolåret var tufft. Inflation, lågkonjunktur, krig. Och så avtalsrörelse. Samtidigt är Almegas vd, Ann Öberg, mycket stolt över vad organisationen har presterat. Vad tar hon med sig från året som gått och vad tror hon om 2024?

Hur var 2023 för Almegas del? 

– 2023 var ett intensivt år på många sätt. Ekonomin har hackat ordentligt och det minst sagt allvarliga säkerhetsläget i omvärlden har inneburit stora utmaningar för såväl individer och företag som på nationell nivå. Och så avtalsrörelse på detta. Men Almega har verkligen levererat. Jag är otroligt stolt över hela organisationen och när vi lyssnar med medlemsföretagen är de väldigt nöjda med Almegas leverans. 

Vad har du för förväntningar på 2024? 

– Det tuffa läget i omvärlden tycks dessvärre hålla i sig. På Almega fokuserar vi som alltid på att skapa så bra förutsättningar för våra medlemmar som möjligt, bland annat genom opinionsbildning.

– Enligt en färsk mätning anser allt fler riksdagsledamöter att Almega är en tung opinionsbildare, vilket innebär ökade möjligheter att för tjänstesektorns räkning jobba för bättre kompetensförsörjning, bättre fungerade marknader och stärkta drivkrafter för jobb och företagande.  

”Almega fokuserar som alltid på att skapa så bra förutsättningar för våra medlemmar som möjligt”

Almegas vd Ann Öberg om sina förväntningar på 2024

Vad toppar önskelistan för året?  

– Jag hoppas att säkerhetsläget i omvärlden förbättras. Men även om situationen förbättras står vi inför en ny verklighet. Talesättet ”hoppas på det bästa – förbered dig på det värsta” har nog aldrig varit mer passande.

– Ur ett arbetsmarknadsperspektiv hoppas jag på en renässans för den svenska modellen. Bland annat måste strejkreglerna förändras, vilket blivit tydligt i såväl avtalsrörelsen som genom Teslakonflikten. Dessutom har vi EU:s ökande inflytande, fackföreningarnas minskande anslutningsgrad och eventuellt ökande radikalisering att hantera.