Hoppa till innehåll
Ann Öberg, vd Almega
Almegas vd, Ann Öberg

Tre snabba frågor till Almegas vd Ann Öberg

Almegas vd Ann Öberg reflekterar över samtiden, kommenterar TechSveriges lämnande och förklarar vad hon ser som Almegas främsta fördelar.

Hur är läget?

– Sett till världsläget och den osäkerhet som råder är det svårt att känna annat än olust. I Sverige har konjunkturen ännu inte nått botten och nu påverkas även jobben. Även vårt eget universum gungade till när TechSverige beslutade sig för att lämna Almega. Det kom visserligen inte som en överraskning men det är alltid tråkigt med separationer. Ur ett längre perspektiv tror jag dock att det kan bli en parentes i Almegas historieskrivning.

Varför lämnar TechSverige Almega?

– Almega är en demokratisk organisation. Om åtta av nio förbund tycker att Almega även fortsättningsvis ska bygga på ett solidariskt ansvar och ett gemensamt nyttjande av Almegas resurser blir det så. Beslutet att lämna är fattat av TechSveriges styrelse och det får vi respektera. Avtals- och föreningsfrihet gäller även förbund och företag. Precis som ett företag fritt kan välja förbundstillhörighet står det ett förbund fritt att välja samhörighet och samverkanspartners.

”Att vara den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv innebär stora skalfördelar…”

Ann Öberg, Almegas vd

Varför ska ett företag vara medlem i Almega?

– Det finns nog lika många skäl som vi har medlemmar. Vi företräder medlemsföretagen i allt som rör villkoren på den svenska arbetsmarknaden och arbetar för att främja en konkurrenskraftig tjänstesektor. Men Almegas verkliga fördel är de möjligheter till samverkan och synergier som kommer med vår storlek. Att vara den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv innebär stora skalfördelar, ett stort inflytande på flera håll samt att vi kan tillhandahålla kompetenser både på bredden och djupet.