Hoppa till innehåll

Visselblåsarlagen, lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, trädde i kraft redan 2021. Men först denna vinter blir kraven på rapporteringskanaler verklighet för företag med mellan 50 och 249 anställda.

Säkra rapporteringskanaler

Senast den 17 december 2023 ska företag med fler än 50 anställda ha säkra och konfidentiella rapporteringskanaler på plats. Detta för att den som rapporterar ett missförhållande i arbetslivet tryggt ska kunna göra detta. Arbetsgivaren har inte heller rätt att på något sätt ge den som visselblåser nackdelar på grund av detta, då lagen skyddar visselblåsaren mot repressalier från arbetsgivaren.

Olika krav beroende på antal anställda

Arbetsgivare som har över 249 anställda blev skyldiga att inrätta särskild rapporteringskanal redan den 17 juli 2022. Företag som har 0 – 49 anställda har inget krav på intern rapporteringskanal, men lagens skydd för visselblåsare gäller.

Visselblåsarlagen gäller både i privat och offentlig sektor och implementerar EU:s visselblåsardirektiv.