Hoppa till innehåll

Tjänstekonjunkturen fortsätter att försvagas. Nedgången omfattar alla branscher och nu vänder även arbetsmarknaden nedåt.

– Tjänsteföretagen kläms av minskad efterfrågan från hushållen samtidigt som en svagare export innebär att industrins inköp av tjänster minskar. Ovanpå detta slår raset i byggsektorn hårt mot vissa tjänstebranscher, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Inköpschefsindex (PMI) för den privata tjänstesektorn föll i november till 48,3 jämfört med 48,5 i oktober. PMI har nu visat fallande produktion i tjänstesektorn under åtta av elva månader hittills i år.  

– Orderstocken hos tjänsteföretagen är den minsta sedan pandemin. Och den fortsätter att minska. Detta tyder på att vändpunkten kommer dröja, säger Patrick Joyce.

Enligt inköpschefsindex fortsätter tjänsteföretagen visserligen att nyanställa, trots den fallande konjunkturen. Men andra data som Almega har tillgång till tyder på att arbetsmarknaden redan har vänt nedåt och att tjänsteföretagen nu minskar antalet anställda.

– Under förra året skapades sju av åtta nya jobb i den privata tjänstesektorn. Under nästa år kommer jobben i tjänstesektorn att bli färre, vilket tyvärr innebär att arbetslösheten kommer att stiga markant, säger Patrick Joyce.