Hoppa till innehåll

Av debatten kring välfärdsföretagande att döma, kan vinster endast skapas på bekostnad av antingen kvalitet eller arbetsvillkor. Denna vanföreställning slår nu Almega hål på i sin nya rapport. ”Det är främst genom innovationskraft och produktivitetsutveckling som vinstmarginaler uppstår”, säger Fredrik Segerfeldt på Almega.

Det finns en uppfattning som går ut på att produktivitetsökning främst är något som sker i industriföretag. Att en robot kan öka produktionstakten i en fabrik, medan en hårfrisör, en städare eller en anställd i hemtjänsten gör samma sak på samma sätt som alltid.

- Detta stämmer inte. Självklart pågår det produktivitetsutveckling även inom tjänstesektorn. De senaste femton åren har produktiviteten i tjänstesektorn till och med varit högre än i industrin, säger Fredrik Segerfeldt, näringspolitisk expert på Almega.

En förklaring till varför det är svårare att förstå hur produktivitetsökningar fungerar i tjänsteverksamheter är att människor har en tendens att associera innovation med utveckling av tekniska produkter.

- Innovation är så mycket mer än prylar. Hur innovativ är exempelvis inte den företagare inom rehabilitering som anställde en specialist på trafikplanering för att optimera schemaläggningen. Resultatet blev att 70 procent av behandlarnas tid lades på patienter, vilket är högre än de flesta konkurrenter inom såväl offentlig som privat vård. Dessutom utnyttjades lokalerna bättre, säger Fredrik Segerfeldt.

Det är sådan utveckling som gör det möjligt för privata tjänsteföretag att leverera ett ekonomiskt överskott och samtidigt hålla en hög kvalitet och erbjuda goda arbetsvillkor.

I rapporten intervjuas även ett flertal välfärdsföretagare. Deras resonemang visar att alla förändringar inte måste vara stora och systemomfattande. Det kan även vara så små åtgärder som att löpande se över sina inköp och välja de mest kostnadseffektiva alternativen.

- En del förändringar kan tyckas futtiga, men enligt enkel logik kan många mindre effektiviseringsåtgärder och besparingar sammantaget få stor effekt. Det är dessutom ofta en fråga om företagskultur. I en verksamhet byggd kring en strävan att alltid bli bättre och mer kostnadseffektiv, blir medarbetarna i större utsträckning benägna att utvärdera olika alternativ, säger Fredrik Segerfeldt.

Rapporten pekar också på att det i marknadsmässigt drivna företag finns en större omsorg om resurserna än i motsvarande offentlig verksamhet. Privata företag är helt enkelt mer sparsamma med de offentliga resurserna, vilket exempelvis framgår av en vd personligen kan gå igenom fakturor eller att vissa inköp sker till lägre kostnader.

- Sparsamheten är givetvis kopplad till incitament. Ett vinstintresse ökar drivkrafterna att hålla nere kostnaderna och öka verksamhetens effektivitet. Utan möjligheter till vinst skulle denna drivkraft försvinna och leda till lägre kvalitet till högre kostnad, säger Fredrik Segerfeldt.

Läs hela rapporten här: https://www.almega.se/2024/06/rapport-hur-uppstar-vinsten-i-valfardsforetag/

Dokument