Hoppa till innehåll

Almega Tjänsteförbunden har idag mottagit ett sympativarsel från Fastighetsanställdas förbund. Sympativarslet gäller två städföretag, båda med kollektivavtal, på fyra orter.

– Det är inte okej att företag med nyligen tecknade kollektivavtal ska drabbas av konfliktvarsel på detta sätt. Har man avtalade löneökningar och villkor ska man också omfattas av fredsplikten, det är en bärande del i den svenska modellen, säger Stefan Koskinen, arbetsgivarpolitisk chef på Almega.

Sympatiåtgärden träder i kraft fredagen den 17 november och gäller till dess att annat meddelas eller att kollektivavtal tecknas mellan IF Metall och TM Sweden AB (Tesla).

– Fastighets agerande riskerar dessutom att leda till minskad vilja att teckna kollektivavtal och skadeskjuter därmed hela den svenska modellen, säger Stefan Koskinen.