Hoppa till innehåll

”Kompetensbristen hos många av Almegas medlemsföretag är hög och det är på tiden att lyfta svensk forskning och högre utbildning till en nivå där dessa verksamheter åter utgör en betydande konkurrensfördel för Sverige. Om kompetensbristen kan minska kan tjänsteföretagen fortsätta anställa, växa och därmed stärka Sverige … Det är hög tid för reformer inom forskning och högre utbildning.”

Det skriver Almegas näringspolitiska chef Fredrik Östbom i förordet till ”Ge lärosätena incitament att stärka svensk kompetens”, Almegas inspel till regeringens forsknings- och innovationsproposition.

”Universitet och högskolor är i dag en av de största statliga sektorerna med en omsättning på 80 miljarder kronor och 68 000 anställda. Att verksamheten levererar i form av ny kunskap genom kvalitativ forskning och spridning av kunskap genom utbildning som stärker näringslivet är centralt om Sverige ska kunna kalla sig en kunskapsnation.”

Inspelet är en sammanfattning av Almegas rapport Ge lärosätena incitament att stärka svensk kompetens – Hög tid för kvalitetshöjande reformer inom högre utbildning och forskning”, där djupare resonemang och referenser finns, och som har tagits fram av Almega, Innovationsföretagen och TechSverige.