Hoppa till innehåll

Svenska tjänsteföretag har nästan 50 procent högre personalkostnader än sina europeiska konkurrenter. Anledningen är våra höga arbetsgivaravgifter. Enligt en ny rapport från Almega skulle en sänkning kunna skapa fler än 95 000 nya jobb.

Det är dyrt att anställa i Sverige. Detta märks inte minst inom den personalintensiva privata tjänstesektorn. Resultatet är minskad konkurrenskraft och färre nya jobb, inte minst inom de branscher som erbjuder ingångsjobb.

– Detta är problematiskt, speciellt som lågkonjunkturen nu börjat kyla av arbetsmarknaden på allvar. En sänkt arbetsgivaravgift vore ett bra sätt att hindra arbetslösheten från att öka. Tyvärr går regeringen i motsatt riktning och gör det dyrare att anställa, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Almega har i sin rapport undersökt hur många jobb som två alternativa sänkningar av arbetsgivaravgifterna skulle kunna skapa: En sänkning med tre procentenheter för alla och en sänkning med en tredjedel för unga.

– Resultaten är tydliga. Den riktade sänkningen för yngre skulle skapa 20 000 nya jobb medan en sänkning med tre procentenheter för alla skulle skapa fler än 95 000 nya jobb, säger Patrick Joyce.

Den vanligaste invändningen mot sänkta arbetsgivaravgifter är att det är ett dyrt sätt att skapa nya jobb. Denna typ av argument har dock slagits hål på av senare forskning.

– Det har visat sig att tidigare sänkningar skapat minst dubbelt så många jobb som man tidigare trott. Mer än hälften av skattebortfallet kommer tillbaka den vägen, säger Patrick Joyce,

– Sänkta arbetsgivaravgifter är en stark reform med potential att hjälpa många företag och individer. I dag är över en tredjedel av arbetsgivaravgiften, den allmänna löneavgiften, en ren skatt på arbete. Sänks denna uppnås alla positiva effekter utan att socialförsäkringssystemet påverkas, säger Patrick Joyce.

Läs rapporten Sänkta arbetsgivaravgifter för fler jobb och ökad tillväxtalmega.se.