Hoppa till innehåll

Kanaler för visselblåsare i mellanstora företag

För snart två år sedan trädde lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (visselblåsarlagen) ikraft. Lagen ställer krav på att företag som har minst 50 anställda ska inrätta särskilda interna rapporteringskanaler. Företagen bedömdes dock ha behov av extra tid för att genomföra kravet. När det gäller företag med 50-249 anställda bestämdes därför att interna rapporteringskanaler ska finnas på plats senast den 17 december 2023. Vi vill därför påminna om vad lagen innebär.

Endast tillgänglig för medlemmar