Hoppa till innehåll

Efter en avvikande syn på Almegas framtid har TechSveriges styrelse beslutat att lämna förbundsgruppen. Övriga åtta förbund har enhälligt avvisat TechSveriges krav som de anser skulle leda till kraftigt minskad medlemsnytta.

TechSveriges styrelse har den 10 oktober beslutat att säga upp aktieägar- och samverkansavtalet med Almega. Detta efter att övriga åtta förbund enhälligt avvisat förbundets krav.

– TechSveriges krav för att fortsätta vara en del av Almega är inte förenliga med dagens föreningsmodell som bygger på ett solidariskt ansvar och ett gemensamt nyttjande av resurser. Vad TechSveriges företrädare vill ha skulle kraftigt ha försämrat medlemsnyttan med väsentligt mindre samverkan, minskade synergier och ett radikalt försämrat inflytande, säger Marcus Kristiansson, styrelseordförande i Almega AB.

Övriga förbund inom Almega är helt eniga om att organisationens framgång, historiskt men också i framtiden, bygger vidare på dagens modell där förbunden inom Almega genom en nära samverkan får en kraft som inte uppnås på egen hand. De åtta förbunden har samtidigt varit tillmötesgående gentemot TechSverige under processen.

– Styrelsen i Almega har verkligen försökt, bland annat genom att tidigt i den pågående framtidsäkringen av Almega ta in synpunkter från samtliga huvudmän, inklusive TechSverige. Men TechSverige har helt enkelt en annan syn på Almegas organisation, roll och verksamhet framgent. Och alla förbundsstyrelser fattar självständiga beslut, säger Marcus Kristiansson.

Någon oro för framtiden känner han inte. Åtminstone inte för Almegas och Almegaförbundens medlemmars del.

– Medlemsnöjdheten och tillväxten är tydliga bevis på att Almega levererar medlemsnytta till alla medlemmar, oavsett förbund. Synergieffekterna och skalfördelarna när tusen- och åter tusentals företag går samman är uppenbara. Dessutom har Almega en stark position och stort inflytande inom Svenskt Näringsliv. Detta oavsett om vi är åtta eller nio förbund i samarbetet, säger Marcus Kristiansson.

Enligt stadgarna lämnar TechSverige Almega vid årsskiftet 2024/2025.

– Så länge ett förbund är medlem i Almega företräder vi dess medlemmar till 100 procent. Medlemmarnas intresse går alltid först och Almegas dörr står fortsatt öppen för alla tjänsteföretag som vill vara medlemmar hos oss, säger Marcus Kristiansson.