Hoppa till innehåll
Hand på tangentbord.

Frågor och svar med anledning av TechSveriges beslut att lämna Almega

Varför lämnar TechSverige Almega?

Beslutet är fattat av TechSveriges styrelse. TechSverige har ställt krav på Almega som skulle förändra förbundsgruppen i grunden, vilket de övriga åtta förbunden inte kunde gå med på. Och Almega är en demokratiskt styrd organisation.

I korthet går TechSveriges krav ut på att förbundet ska avropa tjänster istället för dagens upplägg som bygger på ett solidariskt ansvar och ett gemensamt nyttjande av Almegas resurser.

Vad innebär detta för medlemsföretag i TechSverige?

Almega sätter alltid medlemmarna främst, oavsett förbundstillhörighet. Så länge ett förbund har avtal med Almega företräder vi dess medlemmar till 100 procent. Enligt stadgarna lämnar TechSverige Almega vid årsskiftet 2024/2025. Från den 1 januari 2025 kommer Almegas tjänster inte längre vara tillgängliga för de företag som är medlemmar i TechSveriges arbetsgivarsektion.

Vad innebär detta för företag som har serviceavtal med Almega?

Företag med serviceavtal berörs inte av att TechSverige lämnar Almega. Dessa företag har fortsatt tillgång till all arbetsgivarservice såsom exempelvis förhandlingshjälp, jour och arbetsgivarguide.

Är TechSveriges medlemmar inte nöjda med den service som Almega erbjuder?

Enligt årets medlemsundersökning är medlemmarna i samtliga förbund, även TechSverige, mycket nöjda med Almegas leverans.

TechSveriges medlemmar har hittills i år använt vår arbetsgivarjour näst mest av alla förbund. De har också i stor utsträckning fått hjälp av Almegas regionala rådgivare runt om i landet och är bland de medlemsföretag som nyttjar arbetsgivarguiden mest. Utifrån den service som Almega tillhandahåller i dag vet vi att våra personliga kontakter och tjänster är mycket uppskattade av våra medlemmar.

Enligt TechSverige ska de nu bygga upp en helt egen verksamhet med mer segmenterad och digital service.

Betalar medlemsföretag för mycket till Almega?

De avgifter som ett medlemsföretag betalar består av flera delar. En del går till Svenskt Näringsliv, en del går till Almega. Företag som även är medlem i en branschorganisation, som TechSverige, betalar även en branschavgift.

När vi jämför Almegas serviceavgift med andra arbetsgivarorganisationer har Almega mycket konkurrenskraftiga avgifter, för närvarande bland de lägsta inom Svensk Näringsliv.

Almegas storlek medför stora skalfördelar och synergieffekter vilket möjliggör en hög servicegrad och ledande kompetens inom arbetsgivarservice till en mycket konkurrenskraftig kostnad.

Kommer arbetsgivarservicen till TechSveriges medlemmar att ändras?

Inom Almegas arbetsgivarservice arbetar ett 80-tal arbetsrättsjurister och experter. Deras kunskap, kompetens och erfarenhet finns även representerad över hela Sverige, en effekt av Almegaförbundens gemensamma uppbyggnad av verksamheten.

Så länge som TechSverige är bunden av avtalet med Almega kommer Almegas medarbetare fortsätta att leverera samtliga tjänster som Almega erbjuder till förbundets medlemmar. Från den 1 januari 2025 kommer ansvaret för all arbetsgivarservice övergå till TechSverige. TechSveriges medlemmar kommer därmed inte kunna nyttja personliga kontakter, förhandlingshjälp, jour, arbetsgivarguide eller andra tjänster från Almega.

Vad gäller för företag som vill vara medlem i Almega?

Föreningsfrihet gäller även för företag. Alla företag kan alltså fritt välja i vilket förbund de vill vara medlemmar. Almega välkomnar alla tjänsteföretag.

Begränsningen inom Svenskt Näringsliv för att bevilja inträde är att förbundet måste ha ett kollektivavtal som fungerar för företaget. Flera Almegaförbund har kollektivavtal som fungerar för företag från olika tjänstebranscher.

Det föreligger heller inget hinder mot att vara medlem i ett förbunds branschdel och samtidigt vara medlem i ett annat arbetsgivarförbund. Så är redan fallet med flera av våra medlemsföretag.

Det är Almegas medlemsenhet som hanterar nya medlemskap i förbunden. Almegas medlemsenhet hanterar också Serviceavtal med Almega.

Vad innebär det för medlemmarna i Almegas åtta övriga förbund att TechSverige lämnar?

Att TechSverige väljer att lämna Almega har ingen påverkan på övriga förbund eller medlemsföretag. I enlighet med samverkansavtalet så sköts all arbetsgivarservice av Almega AB oavsett vilket förbund medlemmen tillhör. Medlemsundersökningen är ett bevis på att Almega levererar medlemsnytta till alla medlemmar, oavsett förbund.

De synergieffekter och skalfördelar som kommer med en stor förbundsgrupp är uppenbara och Almega har en stark position inom Svenskt Näringsliv. Almega har också en mycket stabil ekonomi. Att TechSverige väljer att lämna Almega kommer att kunna pareras genom normala anpassningar av verksamheten.