Hoppa till innehåll

Almega välkomnar regeringens återupprättande av arbetslinjen. Men i tider av lågkonjunktur och kompetensbrist hade vi önskat ännu större justeringar i regeringens vårproposition. ”Nu förväntar vi oss konkreta saker i höstbudgeten – regeringen måste gå från ord till handling”, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef, Almega.

Almega välkomnar att vårändringsbudgeten för 2023 innehåller ett samlat åtgärdspaket på arbetsmarknads- och utbildningsområdet, däribland förslag som Almega drivit på bland annat i rapporten ”Att arbeta eller inte arbeta”.

– Almega har länge sagt att skillnaden mellan att gå på bidrag och arbeta behöver vara större. Att bidragslinjen måste nedmonteras och arbetslinjen återupprättas. Därför är det glädjande att regeringen talar om bidragstak, aktivitetskrav på heltid för den som lever på försörjningsstöd och sänkt skatt på arbete i vårbudgeten, säger Fredrik Östbom näringspolitisk chef, Almega.

Den privata tjänstesektorn står för 52 procent av Sveriges BNP och skapar 6 av 10 jobb. Men företagen är i stort behov av arbetskraft samtidigt som Sverige har ett stort utanförskap. I dag får 725 000 personer i arbetsför ålder sin försörjning helt genom sociala ersättningar. Uppskattningsvis skulle omkring hälften av dessa kunna ta ett jobb. Samtidigt är bristen på arbetskraft stor, konjunkturavmattningen till trots. Att regeringen lyfter upp behov att – på sikt – återupprätta arbetslinjen – är bra men politiska reformer kan inte vänta.

– Att vi är på väg in i en lågkonjunktur ökar behovet av genomgripande reformer som stimulerar jobb och tillväxt på både kort och lång sikt. Vi har konkreta förslag på vad som behöver göras. Nu förväntar vi oss faktiska saker kring detta i höstbudgeten. Regeringen måste gå från ord till handling om vi ska lyckas återupprätta arbetslinjen, säger Fredrik Östbom.

Almegas förslag på politiska reformer:

  • Sänka arbetsgivaravgifterna – kostnaden att anställa är högre i Sverige än i de flesta av våra konkurrentländer på grund av höga arbetsgifter.
  • Bygga ut jobbskatteavdraget – höga skatter vid redan låga inkomster minskar drivkraften för personer utanför arbetsmarknaden att börja arbeta. Jobbskatteavdrag främjar sysselsättning.
  • Förstärka nystartsjobben – nystartsjobben ger arbetsgivare som en anställer en långtidsarbetlös eller en nyanländ en skattereduktion, vilket ökar incitament att anställa oprövade medarbetare.
  • Fortsätta reformera Arbetsförmedlingen – fristående leverantörer är de som är bäst på att matcha arbetslösa till jobb eller kompetensutveckling som leder till jobb.
  • Skärpa kraven på aktivitet i bidragssystemen – maximalt bistånd ska kräva att mottagaren på heltid ägnar sig åt aktiviteter som kan göra personen anställningsbar. Ett rimligt krav är fortsatt deltagande i SFI för personer som saknar tillräckliga kunskaper i svenska.