Hoppa till innehåll

Debatt: KD, här har ni något att prata om

 

Sverige behöver långsiktiga strukturreformer. Trots detta har de lyst med sin frånvaro sedan den nya regeringen tillträdde. I helgen samlas kristdemokrater från hela Sverige i Örebro för att diskutera de största politiska utmaningarna i Sverige. Almega vill därför föreslå några konversationsstartare, tre reformer som skulle förbättra villkoren för att driva företag, stärka arbetsmarknaden och därmed bryta utanförskapet.

 

Det är företagande som gjort Sverige rikt. Nya innovationer har gett ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen och socialt välstånd. Nu står Sverige inför stora utmaningar med ett omfattande utanförskap och hög arbetslöshet. Då behövs entreprenörskap och en servicenäring som skapar nya jobb, vilket är en förutsättning för människor att ta sig in i en samhällsgemenskap.

2023 har börjat tufft. Sverige väntas som enda land i EU få negativ tillväxt i år. Om situationen på arbetsmarknaden förvärras riskerar de som redan idag står längst från arbetsmarknaden att få ännu sämre utsikter för att hitta egen försörjning. Därför är Almegas tre viktigaste medskick till Kristdemokraterna följande:

1. Sänk skatten på jobb och företagande. Det ska alltid löna sig mer att arbeta än att gå på bidrag. Därför måste skatterna på arbete sänkas. Det behöver även bli billigare för tjänsteföretagen att anställa. Kostnaden för att anställa är högre i Sverige än i de flesta av våra konkurrentländer, vilket försätter svenska företag i en sämre konkurrensmässig situation. För att fler ska vilja ta steget att anställa fler måste vi sänka arbetsgivaravgifterna.

2. Sundare konkurrens från offentlig sektor. Offentlig sektor konkurrerar med privata företag på den öppna marknaden genom att sälja varor eller tjänster. Detta drabbar näringslivet hårt genom minskade intäkter, förlorade jobb och i värsta fall konkurs. Två av tre tjänsteföretag har upplevt sådan osund konkurrens från offentlig sektor. Kommuner och regioner behöver därför se över sina offentliga säljverksamheter, och på nationell nivå behöver reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet förbättras.

3. Stå upp för välfärdsföretagen. Rätten att välja är en central del i svensk välfärd. Det handlar om att kunna gå till den vårdcentral som passar bäst, välja skola till sina barn eller äldreomsorg tillsammans med en förälder. Denna valfrihet förutsätter att det finns något att välja mellan och den bredd på utbudet som gör valfriheten möjlig för landets invånare kan endast skapas av näringslivet. Företagandet inom välfärden måste stärkas – inte bekämpas.

Tjänstesektorn är avgörande för värdeskapandet i Sverige. Sex av tio jobb som skapats under de senaste tio åren har tillkommit i den privata tjänstesektorn. Tjänsteföretagen skapar värden motsvarande drygt hälften av Sveriges samlade produktion varje år. Att tjänstesektorn ges goda förutsättningar är direkt avgörande för att Sverige ska kunna möta och ta sig ur lågkonjunkturen.

Vi ser fram emot att träffa kristdemokrater – såväl på lokal nivå som i regeringen – och samtala om tjänsteföretagens roll i att övervinna våra utmaningar. Vi har stora förhoppningar på att kommande budgetar innehåller näringspolitiska reformer för att förbättra företagens villkor och bryta utanförskapet.

Fredrik Östbom, chef Näringspolitik och opinionsbildning, Almega

Patrick Joyce, chefsekonom, Almega

Celicia Svärd, näringspolitisk expert, Almega