Hoppa till innehåll

Inköpschefsindex för tjänstesektorn sjönk för tredje månaden i rad. Tjänsteföretagen kläms mellan vikande efterfrågan och fortsatt stigande priser på insatsvaror. ”Botten är ännu inte nådd”, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Inköpschefsindex för den privata tjänstesektorn, PMI–tjänster, sjönk i januari till 51,0 jämfört med 52,9 i december. Det bekräftar att nedgången för industrin och byggsektorn definitivt har spridit sig till tjänsteföretagen.

– Tjänstekonjunkturen har gradvis försvagats under det senaste halvåret och tjänsteföretagens affärsvolym minskar samtidigt som orderböckerna tunnas ut. Samtidigt kläms företagen från andra hållet av fortsatt stigande priser på insatsvaror. Och jag är dessvärre rädd för att botten ännu inte är nådd, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Det som bromsar nedgången i tjänstesektorn är starka jobbsiffror. Sysselsättningen fortsatte i januari att öka bland tjänsteföretagen och de har fortfarande svårt att anställa även om bristen på arbetskraft minskat.

– De företag som sade upp personal under pandemin fick svårt att återanställa när pandemin var över. Det kan förklara att man nu tvekar till att minska sin personalstyrka trots en vikande konjunktur. Sannolikt kommer dock sysselsättningen att minska inom tjänstesektorn senare under året, säger Patrick Joyce.