Hoppa till innehåll

I dag presenterade regeringen förslag till skärpta regler för arbetskraftsinvandring. Målsättningen är att arbetskraftsinvandringen ska halveras inom ett par år. ”Det kommer att förvärra bristen på kompetens och kan hota den gröna omställningen, inte minst i norra Sverige”, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Regeringen presenterade idag tilläggsdirektiv till utredningen om behovsprövad arbetskraftsinvandring. Uppdraget att utreda ett återinförande av arbetsmarknadsprövningen av arbetstillstånd tas bort. I stället ska utredningen föreslå ett lönekrav för arbetstillstånd i nivå med medianlönen på arbetsmarknaden – 33 200 kr i månaden 2021.

– Att förslaget att återinföra arbetsmarknadsprövningen skrotas är bra, dessvärre är de nya förslagen inte bättre, säger Patrick Joyce, chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega:

– Det höjda lönekravet innebär att 45 procent av dagens arbetstillstånd kommer att försvinna. Det blir ett hårt slag mot kompetens­försörjningen i många branscher och drabbar inte bara yrken inom service och besöksnäring utan även yrkesutbildad arbetskraft inom tjänsteföretag, industri och hantverksyrken.

Regeringen ska få möjlighet att undanta vissa yrkesgrupper från lönekravet utifrån en myndighetsanalys av behoven på arbetsmarknaden.

– Detta innebär att man i praktiken återinför arbetsmarknadsprövningen för halva arbetsmarknaden. Myndigheters möjligheter att förutse behovet av arbetskraft inom viktiga yrken och i olika delar av Sverige är begränsade. Det fungerade inte före 2008 och kommer inte att fungera nu heller, säger Patrick Joyce.

Den gröna omställningen av industrin i norra Sverige kommer att kräva upp till 100 000 nya anställda på längre sikt.

– Det kommer inte bara behövas kvalificerad arbetskraft inom teknik. Behoven av personal är stora inom utbildning, vård och service. De kan inte fyllas utan arbetskraftsinvandring, säger Patrick Joyce.