Hoppa till innehåll
Regler för distansarbete

Utredning om kontroll av leverantörer till offentlig sektor

En utredning om kontroll av leverantörer till offentlig sektor kommer att presentera sitt rapport senast den 31 augusti 2023. ”En viktig utredning att bevaka”, säger Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Almega.

En utredning fick i juni i uppdrag av den dåvarande regeringen att analysera frågan om effektiv och tillförlitlig kontroll av leverantörer vid tilldelning av offentliga kontrakt. Utredningens uppdrag har inte förändrats till följd av att en ny regering har tillträtt.

– Utredningen har på sitt bord flera frågor som rör leverantörer till offentlig sektor, så detta är en viktig utredning att bevaka, säger Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert på Almega.

Enligt uppdraget ska utredningen bland annat:

  • föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i valfrihetssystem
  • ta ställning till om reglerna om uteslutning av leverantörer från att delta i valfrihetssystem bör skärpas
  • ta ställning till om det bör införas obligatoriska krav på arbetsrättsliga villkor vid upphandlingar av mindre värde
  • analysera om det är möjligt att införa begränsningar av antalet underleverantörsled
  • lämna förslag till lagändringar

Svenskt näringsliv är representerat i den expertgrupp som under hösten har tillsatts.

– Utredningen har meddelat att även Almega kommer att få möjlighet till möte under utredningsarbetets gång. Detta ser vi mycket fram emot, säger Ulrica Dyrke.

Utredningen leds av Annika Bränström, tidigare bland annat generaldirektör för Bolagsverket. Resultatet av utredningsarbetet ska presenteras senast 31 aug 2023.

Läs mer i regeringens direktiv till utredningen.