Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för tjänsteindikatorn
Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för tjänsteindikatorn

Tjänste­indikatorn: Avmattning men inget fall

Bromsad tillväxt, färre nyanställningar och rusande priser. Enligt Almegas konjunkturrapport,  tjänsteindikatorn, för tredje kvartalet är dock läget i tjänstesektorn fortfarande hyggligt. ”Förväntningarna är positiva om än mindre optimistiska än tidigare”, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce.

Produktionen i tjänstesektorn har vuxit stadigt sedan början av 2021. Under det andra kvartalet 2022 var produktionen 7,1 procent högre än under samma kvartal 2021.

– Nu börjar dock tillväxttakten mattas av. Enligt tjänsteindikatorn växer produktionen i tjänstesektorn långsammare under det tredje kvartalet i år, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Bemanningsbranschen ökar mest

Omsättningen inom personaluthyrning, fastighetsservice, resor och andra stödtjänster till företag, har vuxit snabbt under det senaste året. I juli i år var omsättningen inom branscherna nästan 19 procent högre än samma månad 2021.

– Tillväxten drivs främst av bemanningsbranschen som gynnas av en fortsatt stark arbetsmarknad. Men även om förväntningarna på framtiden fortfarande är goda, har de dämpats avsevärt det senaste kvartalet, säger Patrick Joyce.

Även för IT- och telekomsektorn, som hade nolltillväxt i vintras, tycks tillväxten fått ny fart.

Vård och omsorg bromsar in

Inom privat vård och omsorg har det uppdämda vårdbehovet efter pandemin drivit tillväxten. Nu har dock branschen bromsat in något.

– Detsamma gäller för de tjänstebranscher som säljer till hushåll. De fick ett uppsving när restriktionerna släpptes, men tillväxten kommer sannolikt att dämpas när stigande inflation och höjda räntor minskar hushållens konsumtion, säger Patrick Joyce.

160 000 nya jobb

Jobben fortsätter att bli fler inom samtliga tjänstebranscher. Under årets andra kvartal var antalet anställda i tjänstesektorn 160 000 fler än samma kvartal 2021.

– Bristen på arbetskraft har skapat ett stort behov inom bemanning och rekrytering. Antalet anställda inom branschen har ökat med 15 000 på ett år, en ökning med 16 procent. Generellt förväntar sig företagen i samtliga tjänstebranscher fortfarande att nyanställa framöver, även om planerna dämpats jämfört med tidigare, säger Patrick Joyce.

Tjänstepriserna rusar

Tjänsteföretagens försäljningspriser har ökat allt snabbare. Under det andra kvartalet i år ökade tjänstepriserna med 7,9 procent på årsbasis. Priserna ökade med 2,3 procent enbart under det senaste kvartalet.

– Förklaringen är främst de ökade priserna på drivmedel och energi vilka har lett till kraftigt höjda priser på transporttjänster. De senaste månadernas sjunkande drivmedelspriser kan dock innebära att priserna på transporter faller tillbaka, säger Patrick Joyce:

– Almegas prisindikator tyder också på att tjänstepriserna kommer att öka något långsammare under det tredje kvartalet än under kvartalet innan.

Om tjänsteindikatorn

Tjänsteindikatorn har tagits fram av Almega sedan 2001 för att ge en indikation om vart konjunkturen i den privata tjänstesektorn är på väg på kort sikt. Indikatorn ger information för att tidigt kunna förutspå vändpunkter i konjunkturen, både inom tjänstesektorn och i hela Sveriges ekonomi, eftersom den privata tjänstesektorn svarar för mer än hälften av Sveriges totala produktion, BNP.