Hoppa till innehåll
Fredrik Östbom, ny chef för Näringspolitik och opinionsbildning

Få reformer för jobb och tillväxt i partiernas valmanifest

Samtliga riksdagspartier har nu presenterat sina valmanifest där partierna redogör för vilka frågor de särskilt prioriterar i valet. Almega har granskat valmanifesterna utifrån våra fem prioriterade frågor och kan konstatera att förslagen för fler jobb och ökad tillväxt är oroväckande få, trots att vi går in i en lågkonjunktur och att situationen på arbetsmarknaden redan är ansträngd.

– Med bara några dagar kvar till valet är valrörelsen inne på upploppet. De stora utmaningarna för svensk ekonomi och arbetsmarknad borde toppa partiernas dagordningar, men så är det tyvärr inte. Endast tre partier – Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna – har avsnitt som handlar om jobb och företagande i sina valmanifest, säger Fredrik Östbom, chef för näringspolitik och opinionsbildning på Almega.

Det stora utanförskapet sätter fokus på behovet av fler jobb och den privata tjänstesektorn är Sveriges främsta tillväxtmotor. Mer än hälften av Sveriges BNP och tre av fem nya jobb skapas inom den privata tjänstesektorn. Tjänstesektorn har även visat sig kunna bryta utanförskapet och fungera som integrationsmotor. I de särskilt utsatta områdena i Sverige är de vanligaste yrkena olika serviceyrken samt yrken inom restaurang. Integrationspolitiken måste prioritera förbättrade villkor för dessa tjänsteföretag så att de kan anställa fler och skapa ytterligare värde för Sverige.

– I valspurten konkurrerar frågorna om jobb och tillväxt med många andra frågor. Men eftersom Sveriges framtida välstånd bygger på att fler arbetar är det viktigt att företagens villkor förbättras. Det är inom tjänstesektorn som jobben skapas och det är bland Almegas branscher som många lösningar på integrationsproblematiken finns. Förbättrade villkor för tjänsteföretagen måste därför ges högsta prioritet på den politiska dagordningen. Utan tjänstesektorn stannar Sverige, avslutar Fredrik Östbom.

Utifrån Almegas fem prioriterade frågor har vi granskat riksdagspartiernas valmanifest. Valmanifesterna skiljer sig åt i omfattning, konkretion och löften. Vissa är mycket omfattande, andra mer sparsmakade.

Som redan konstaterat är det få av Almegas prioriterade frågor som finns med i valmanifesten. Det innebär inte att partierna inte har en uppfattning i frågan, men vi har i denna analys utgått från vad partierna faktiskt har uppgett i valmanifesterna.

Sänkta arbetsgivaravgifter

Sänkt skatt på arbete

Underlätta för arbetskraftsinvandring

Fortsätt att reformera Arbetsförmedlingen

Stärk välfärdsföretagandet