Hoppa till innehåll

I propositionen föreslår regeringen att det ska krävas att en arbetskraftsinvandrare ska ha en anställning som ger en god försörjning, till skillnad från nuvarande regelverk där det räcker med att kunna försörja sig.  I praktiken föreslås ett lönekrav på minst 29 880 kronor per månad för arbetskraftsinvandrare.

– Förslaget var väntat, regeringen aviserade detta redan före sommaren, men det är ändå ovälkommet. En höjning av inkomstkravet i storleksordningen som Anders Ygeman talar om skulle tvinga närmare häften av alla arbetskraftsinvandrare att resa hem, säger Patrick Joyce chefekonom på tjänsteföretagens organisation Almega.

Enligt integrations- och migrationsministern kommer det skärpta regelverket underlätta för seriösa företag. Patrick Joyce menar dock att det riskerar att få motsatt effekt.

– Mer än häften av tjänsteföretagen har svårt att hitta arbetskraft just nu. Vi behöver förslag som gör det lättare att anställa inte svårare. Fusk och missbruk måste bekämpas genom hårdare kontroller, inte genom svepande åtgärder som drabbar alla, säger Patrick Joyce.