Hoppa till innehåll

Sveriges arbetsmarknadsparter har varit emot förslaget under hela processen, med argumentet att direktivet riskerar att undergräva den svenska modellen med kollektivavtal.

– I Sverige hanteras lönebildningen av arbetsmarknadens parter i kollektivavtal. Detta gynnar såväl arbetsgivare som arbetstagare i termer av konkurrenskraft och löneutveckling. Det är en bra modell som vi värnar om tillsammans med de fackliga organisationerna, säger Susanne Svärd Elfström, arbetsmarknadspolitisk expert EU-frågor på Almega.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordström (S) har tidigare aviserat att Sverige kommer att rösta nej till direktivet när det formellt ska antas. Men eftersom det bara är Sverige och Danmark som meddelat att de kommer att rösta nej, kommer miniminlönedirektivet bli ett bindande regelverk för hela EU. Den svenska regeringen har dock uppfattningen att direktivet inte behöver implementeras i Sverige och att vi därför inte kommer att påverkas.

– Det är positivt att regeringen inte ser behov av implementering i Sverige och att vi inte kommer att påverkas av detta direktiv. Samtidigt är det oroande att EU-domstolen kan komma att tolka regelverket så att det ändå påverkar vårt svenska sätt att hantera lönebildning på, säger Susanne Svärd Elfström.

Nu ska direktivet översättas till samtliga EU:s medlemspråk innan det formellt kan antas av ministerrådet och Europaparlamentet, något som troligen sker i september.