Hoppa till innehåll

Ny rapport: Så fortsätter vi reformera Arbetsförmedlingen

Reformeringen av Arbetsförmedlingen har förbättrat kompetensförsörjningen och fått fler människor i jobb.  I Almegas nya rapport ”Så fortsätter vi reformera Arbetsförmedlingen” läggs flera nya förslag på hur reformen kan växlas upp så att fler tar del av förmedlingsinsatser för att motverka och bryta långtidstidsarbetslösheten. Vår näringspolitiske expert Per Hammar svarar på tre snabba frågor om rapporten.

Vad handlar rapporten om?

– Det som hittills skett inom ramen för reformeringen av Arbetsförmedlingen har visat sig mycket lyckat. Rapporten ger dels en nulägesbild, dels förslag på fortsatt reformarbete för att både förhindra och bryta arbetslösheten, säger Almegas näringspolitiska expert, Per Hammar, som har lett arbetet med rapporten.

Varför är en fortsatt reformering viktig?

– Kompetensbristen är akut samtidtidigt som långtidsarbetslösheten är rekordhög. Jobbmatchningen till företagen fungerar inte tillräckligt bra ännu och kostnaderna för utanförskapet enorma. Nu behövs fortsatta reformer av arbetsmarknadspolitiken.

Vilka är de tre viktigaste åtgärdsförslagen i rapporten?

– Den nya matchningstjänsten Rusta och matcha visar att hälften av de arbetssökande som får hjälp av fristående aktörer får jobb eller utbildning. Detta är bra siffror eftersom aktörerna kopplas in först efter 12 månader. De fristående aktörer måste därför få möjlighet att ge arbetssökande hjälp långt tidigare. Alla arbetssökande som behöver stöd för att hitta jobb eller påbörja en utbildning måste få rätt stöd direkt, helst redan från dag ett.

– Låt även de arbetslösa som står allra längst från arbetsmarknaden, till exempel arbetslösa med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning, få välja leverantör av lämplig rustande och matchande insats.

– Renodla Arbetsförmedlingens uppdrag. Fokus ska vara på myndighetsuppgifterna medan de matchande och rustande insatserna för de arbetslösa ska utföras av fristående aktörer.

Här är inspelningen från seminariet 4 maj 2022 där rapporten presenterades:

Medverkande på seminariet:

Roger Mörtvik, statssekreterare S hos arbetsmarknadsminister Eva Nordmark
Mats Green, arbetsmarknadspolitisk talesperson (M)
Alireza Akhondi, arbetsmarknadspolitisk talesperson ( C)
Anne Buckard, vd Maximus Sweden
Anders Hvarfner, divisionschef Lernia Utbildning
Jonas Jegers, Jegers Consulting AB
Jenny Stegmar Silfver, Clustera Sverige AB
Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega

Moderator: Per Hammar, näringspolitisk expert, Almega