Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom Almega

Ovälkommet besked om arbetskrafts­invandring

Regeringen har aviserat att en utredning ska tillsättas för att se över hur en arbetsmarknadsprövning ska utformas för arbetskraftsinvandring. ”Det är inte rätt tid att lägga förslag på att försvåra kompetensbristen”, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce.

– Regeringens besked att man kommer att försöka återinföra myndighetsprövningen av vilka yrken som kommer att vara tillåtna för arbetskraftskraftsinvandring var inte oväntat men ändå ovälkommet, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

Regeringen meddelade idag att man kommer att tillsätta en utredning med direktiv att ta fram förslag om att återinföra arbetsmarknadsprövningen av arbetstillstånd för personer från länder utanför EU. Arbetstillstånd ska bara beviljas till bristyrken.

– Detta kommer att byråkratisera arbetskraftsinvandringen och göra långa handläggningstider för arbetstillstånd ännu längre Mer än hälften av tjänsteföretagen har idag svårt att hitta den arbetskraft de behöver. Det är inte rätt tid att lägga förslag på att försvåra kompetensbristen, säger Patrick Joyce.

– Missbruk inom arbetskraftsinvandringen ska bekämpas med hårdare kontroller och sanktioner mot oseriösa företag. Almega står bakom de flesta av de förslag i den riktningen som presenterats nyligen, säger Patrick Joyce.