Hoppa till innehåll
tjänsteindikatorn
Patrick Joyce, chefekonom på Almega

Tjänste­indikatorn: Punkt för pandemin – ny kris hotar

Pandemins effekter är över i hela tjänstesektorn. Produktionen och jobben är nu betydligt fler än före pandemin i princip alla delar av tjänstesektorn. Kriget i Ukraina och den stigande inflationen hotar dock att utlösa en ny kris.

– Vid årsskiftet var produktionen i tjänstesektorn sex procent högre än före pandemin och Almegas nya tjänsteindikator tyder på tillväxten fortsätter men i långsammare takt. Beräkningen bygger dock på data som samlades in före krigsutbrottet. Risken är stor att den positiva utvecklingen bryts tidigare, säger Almegas chefekonom Patrick Joyce.

Redan under hösten planade tillväxten ut för företagstjänster inom juridik, teknik, ekonomi. Avmattningen kom dock efter en mycket stark utveckling under första halvåret 2021. Samma sak gäller datakonsulttjänster. Trots avmattningen var produktionen vid årsskiftet i båda branscherna mer än 15 procent högre än före pandemin.

Jobben tillbaka

De jobb som försvann i tjänstesektorn under första delen av pandemin har kommit tillbaka och nya jobb har skapats. Vid årsskiftet arbetade 81 000 fler personer i tjänstesektorn än före pandemin. Flest nya jobb – 18 000 – har skapats inom information och kommunikation. Inom bemanningsbranschen har nästan 12 000 nya jobb skapats det senaste året.

– Det är glädjande att jobben har kommit tillbaka men tjänsteföretagen får allt svårare att rekrytera de personer de behöver. Nästan hälften av företagen säger att brist på arbetskraft hindrar deras verksamhet, säger Patrick Joyce.

Ökande priser

Ett ännu större orosmoln är priserna som stiger allt snabbare. Redan vid årsskiftet ökade tjänstepriserna med 4,8 procent på årsbasis. Den högsta prisökning som sedan 2005. De kraftiga prishöjningar på drivmedel, livsmedel och annan energi de senaste veckorna kommer med säkerhet att driva på tjänstepriserna ännu mer.

– Kriget i Ukraina riskerar att leda till både högre inflation och lägre ekonomisk tillväxt i globalt och särskilt i Europa. Om detta blir fallet kommer det att påverka tjänstesektorn som står för 40 procent av den svenska exporten, säger Patrick Joyce.

Hela rapporten återfinns här.