Hoppa till innehåll
Patrick Joyce, chefekonom på Almega

Fler jobb i tjänstesektorn än innan pandemin

Återhämtningen i tjänstesektorn fortsätter, något avmattad. Jobben i sektorn är nu fler än före pandemin och för tjänsteföretagen är återigen bristen på arbetskraft det största problemet. Detta visar årets sista Tjänsteindikator.

Återhämtningen i den privata tjänstesektorn fortsätter, även om takten slagits av. Produktionen är knappt två procent högre än innan pandemin. Samtidigt råder det stora skillnader mellan olika branscher.

– De branscher som säljer tjänster till företag, exempelvis IT-konsulter, har stått sig relativt bra genom hela pandemin. Produktionen är nu betydligt högre än före pandemin. Men tillväxten börjar mattas av, vilket är en effekt av leveransproblemen inom industrin, alltså hos kunderna, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega och ansvarig för Tjänsteindikatorn.

Inledningsvis under Coronapandemin försvann många jobb inom tjänstesektorn. Effekten var dock kortvarig. Under det senaste året har antalet jobb ökat med 86 000 och det jobbar fler i sektorn i dag än innan pandemin.

– I dag finns det drygt 5 000 fler jobb i sektorn jämfört med innan pandemin. Flest nya jobb har skapats inom information- och kommunikation, exempelvis datakonsulter, samt inom fastighetstjänster. Dessutom pekar vår arbetsmarknadsindikator på att jobbtillväxten kommer hålla i sig, säger Patrick Joyce.

Mellan 2016 och 2019 var bristen på arbetskraft det största hindret för tjänsteföretagen. Enligt tjänsteindikatorn är problemet nu tillbaka och fyra av tio tjänsteföretag upplever personalbrist.

– I de värst utsatta branscherna har två av tre företag svårt att rekrytera den personal de behöver. Problemen är störst i kunskapsintensiva branscher men även för andra tjänstebranscher, som besöksnäringen, börjar situationen bli kritisk, säger Patrick Joyce.

Under 2020 dämpades försäljningspriserna på tjänster avsevärt. Nu har utvecklingen vänt och tjänstepriserna ökar igen. Under årets tredje kvartal ökade de privata tjänsteföretagens försäljningspriser med 3,3 procent på årsbasis.

– Prisökningarna på tjänster är de högsta på 13 år. Förklaringen är främst de ökade kostnaderna för drivmedel och energi som fått priserna på transporttjänster att skena, på årsbasis med hela 9,5 procent, säger Patrick Joyce.

Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator för den privata tjänstesektorn vilken svarar för 52 procent av Sveriges BNP och 47 procent av sysselsättningen.