Hoppa till innehåll

Bra att regeringen stoppar kompetensutvisningar

Kompetensbristen i Sverige är stor. Företagen i Sverige är i stort behov av arbetskraft, inte minst tjänstesektorn. Det är viktigt att vi, gemensamt både politiken och vi i näringslivet, sörjer för kompetensförsörjningen. Arbetskraftsinvandringen är en av många lösningar.

– Arbetskraftsinvandringen fyller luckor i bristyrken och bidrar därmed till att få företag att växa och skapa nya arbetstillfällen för andra, säger Andreas Åström.

Bland förslagen som migrationsminister Anders Ygeman (S) presenterade i dag återfinns bland annat att personer som fått arbetstillstånd ska inte behöva mista det för att arbetsgivaren har gjort en mindre miss vad gäller villkoren. Detta är något Almega påkallat och drivit under lång tid.

– Därför är det bra att regeringen lägger förslag för att komma tillrätta med utvisningarna av personer som arbetar och skapar nytta för företagen och Sverige. Särskilt viktigt är förslaget att ingen ska kunna utvisas på grund av smärre fel, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

Vidare föreslår regeringen krav på bindande anställningsavtal för att få arbetstillstånd, försörjningskrav för anhöriga samt att Migrationsverket ska kunna kräva att en arbetsgivare redovisar villkoren för invandrade medarbetare.

– Förslaget om att företag måste sluta bindande anställningsavtal med medarbetare innan Migrationsverket har avgjort ärendet kommer slå mot företag som är beroende av arbetskraftsinvandrare. Detta kommer särskilt att drabba små växande företags möjligheter att rekrytera nödvändig arbetskraft utifrån, säger Andreas Åström.