Hoppa till innehåll
Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén och Almegas vd Thomas Erséus. Foto: Bezav Mahmod, Försvarsmakten

Almega och Försvarsmakten tecknar avsiktsförklaring för strategisk personal- och kompetensförsörjning

Att samarbeta med andra arbetsgivare och organisationer är viktigt för att Försvarsmakten ska lyckas med sin personalförsörjning. Den 6 oktober träffas Försvarsmaktens överbefälhavare Micael Bydén och Almegas vd Thomas Erséus för att underteckna en avsiktsförklaring för strategisk personal- och kompetensförsörjning.

Sedan 2014 har Almega deltagit som aktiv part i det centrala Försvarsmaktsrådet, vilket jobbar aktivt med frågor kopplade till kompetensförsörjning. Rådet har ett stort fokus på ungdomars insteg på arbetsmarknaden, frågor inom totalförsvar samt vikten av det meritvärde man får från militär tjänstgöring.

Förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal är av avgörande vikt för varje professionell organisation. Försvarsmakten och Almega har därför under 2021 djupare diskuterat möjligheter till samarbete vad gäller kompetens- och personalförsörjning. Försvarsmakten och Almega har nu enats om att gå vidare för att aktivt arbeta djupare med dessa frågor tillsammans.

– Det är en stor utmaning för tjänsteföretag att rekrytera kompetens och därför inleder Almega ett fördjupat samarbete med Försvarsmakten. Partnerskapet öppnar dörrar både för Almega, våra medlemsförbund å ena sidan och Försvarsmakten på den andra sidan. Fyra av fem nya jobb skapas i tjänstesektorn och i försvaret utbildas allt fler unga män och kvinnor som förhoppningsvis någon gång vill jobba i våra medlemsföretag, säger Almegas vd Thomas Erséus.

Avsiktsförklaringen innebär bland annat att Försvarsmakten och Almega inleder ett samarbete avseende tidvis- och kontinuerligt tjänstgörande militär personal. Samarbetet kommer att stärka parternas långsiktiga kompetensförsörjning, med fokus på ungdomars insteg på arbetsmarknaden.

– Almega är en stor aktör som förenar många arbetsgivare i flera viktiga branscher. Försvarsmakten ser Almega som en viktig samarbetspartner inom kompetensförsörjning. Almegas bredd kan erbjuda många av våra duktiga medarbetare en spännande och utvecklande karriär samtidigt som de kan tjänstgöra hos oss på deltid. De meritvärden och yrkeskompetenser som vår personal får under sin tjänstgöring i Försvarsmakten är mycket gångbar på arbetsmarknaden, säger Försvarsmaktens personaldirektör, generalmajor Klas Eksell.

Exempel på konkreta aktiviteter som är planerade i samarbetet:

  • Almega avser att underlätta för personal som har anställning inom Almegas medlemsföretag, att kunna arbeta som tidvis tjänstgörande inom Försvarsmakten.
  • Försvarsmakten avser att stödja långsiktig kompetensförsörjning genom att informera om och stödja möjligheter till tjänstgöring inom Almegas medlemsföretag för personal från Försvarsmakten.
  • Parterna avser att arbeta för att erfarenhet från den andra partens organisation eller dess medlemmar ska vara en tydlig merit för individen.

Flera medlemmar är redan samarbetsparter

Idag finns redan ett stort antal arbetsgivare och branschorganisationer som tecknat en avsiktsförklaring med Försvarsmakten. Där finns redan ett 25-tal medlemmar inom Almega bland andra från medlemsförbunden Kompetensföretagen, IT- och telekomföretagen, Innovationsföretagen och Säkerhetsföretagen.

För mer information om Försvarsmaktens arbete tillsammans med andra arbetsgivare och organisationer besök här.