Hoppa till innehåll

Varje år kommer drygt 20 000 personer till Sverige från länder utanför EU för att arbeta. Den stora majoriteten av arbetskraftsinvandrarna arbetar inom bristyrken. De flesta stannar i Sverige ett par år. I princip alla försörjer sig själva och medföljande. Arbetskraftsinvandringen är lönsam för Sverige och bidrar varje år med 34 miljarder kronor till BNP och 12 miljarder kronor i skatteintäkter.

12 700 förlorar arbetstillståndet

I denna rapport, som bygger på specialbeställd statistik från SCB över arbetskraftsinvandrares yrken och löner 2019, visar Almega vilka drastiska konsekvenser höjda inkomstkrav för arbetstillstånd skulle få för arbetskraftsinvandringen. Ett liggande förslag är att höja kravet till medianlönen på svensk arbetsmarknad, vilket motsvarar en månadslön på 31 700 kronor.
Med detta krav skulle drygt hälften av de arbetskraftsinvandrare som arbetade i Sverige 2019 – 12 700 personer – skulle förlora sina arbetstillstånd. Kravet skulle slå hårt mot tjänstebranscher och inte bara mot yrken som kräver kort utbildning utan även mot mer kvalificerade yrken. För många tjänstebranscher är arbetskraftsinvandrare helt nödvändiga för kompetensförsörjningen.

Bristyrken hårt drabbade

Bland hotell och restauranger skulle i princip alla arbetskraftsinvandrare förlora arbetstillståndet. Hälften av dem är kockar, ett stort bristyrke. Även inom hemservice och städning skulle arbetskraftsinvandringen upphöra. Inom vård och omsorg skulle tre av fyra arbetskraftsinvandrare förlora sina arbetstillstånd, främst skötare, undersköterskor och personliga assistenter. Inom hantverk och bygg skulle nästan två av tre arbetskraftsinvandrare förlora sitt arbetstillstånd, många anställda inom bristyrken.

Högkvalificerade tvingas lämna

Även högt kvalificerade branscher kommer att drabbas av höjda inkomstkrav för arbetskraftsinvandring. Även om genomsnittslönerna bland ingenjörer, experter inom IT är relativt höga så är ingångslönerna för yngre personer lägre. Var sjunde arbetskraftsinvandrare inom dessa yrken når inte upp till ett inkomstkrav på 31 700 kr och 450 ingenjörer och över 700 IT-arkitekter och systemutvecklare skulle tvingas lämna sina jobb.