Hoppa till innehåll

Vilken är den enskilt viktigaste frågan på ditt bord för tillfället?

– Just nu arbetar jag mycket med reglerna för arbetskraftsinvandring. Jag representerar Almega i den statliga utredning som ska föreslå ett nytt regelverk i höst.

Vad handlar den om?

– Starka intressen både inom politiken och bland fackförbunden vill göra det betydligt svårare för personer från länder utanför EU att arbeta här. Vissa vill bara tillåta arbetskraftsinvandring i höglöneyrken. Andra vill att Arbetsförmedlingen ska bestämma vilka branscher som ska få rekrytera utifrån.

Vad vill vi åstadkomma?

– Se till att alla företag inom Almega även framöver kan anställa de personer de behöver oavsett var dessa bor. Inom flera av Almegas förbund behöver företag kunna gå utanför EU för att hitta en del av den kompetens de behöver. Vi vill åstadkomma det här för att innan Coronakrisen var bristen på kompetens det största problemet för tjänsteföretagen. Nu när ekonomin återhämtar sig ökar kompetensbristen igen. Att tjänsteföretagen kan rekrytera nyckelpersoner är centralt för att de ska fortsätta att växa i Sverige och skapa fler jobb här.