Hoppa till innehåll

Stora uppsägningar väntar när stödet dröjer

Snart träder förlängningen av stödet till korttidsarbete i kraft. Frågan är ifall det hinner få avsedd verkan. Enligt en enkät till vd:ar i arbetsgivarorganisationen Almegas medlemsföretag kommer nämligen fler än vart fjärde företag behöva säga upp personal om väntetiden blir som befarad.

Fyra av tio företag som varit i kontakt med Tillväxtverket anser att deras hantering av stödet till korttidsarbete har varit undermålig. Detta enligt en enkät som besvarats av 1 038 vd:ar i Almegas medlemsföretag. Anledningarna som anges är bland annat för långa handläggningstider, dålig information och plötsliga förändringar av regler och tolkningar.

– När vi är så långt gångna i krisen är det anmärkningsvärt att en så stor andel upplever att myndigheten inte sköter sitt uppdrag på ett godtagbart sätt. Och då har inte ens det nya striktare regelverket trätt i kraft, säger Almegas vd Thomas Erséus.

De nya reglerna börjar gälla den 15 februari och innebär en rad ändringar som kommer att öka regelkrånglet och förlänga Tillväxtverkets handläggningstider ytterligare. Bland annat kommer det att krävas ett revisorsutlåtande som intygar att och varför ett företag är i kris samt hur länge krisen kan beräknas pågå. Ändringarna innebär dessutom att Tillväxtverket måste anpassa sina IT-system, ett arbete som beräknas ta mellan fem och åtta veckor.

– I bästa fall kommer företagen kunna ta del av stöden omkring valborg, i värsta fall dröjer det till midsommar. Vår enkät visar att fler än vart fjärde tjänsteföretag inte kommer kunna vänta så länge utan räknar med att säga upp personal istället, säger Thomas Erséus.

Samtidigt som många företag lider av akut likviditetsbrist, är det deras ansvar att betala ut löner. Även till permitterad personal.

– För ett företag som haft lönekostnader för permitterad personal sedan i december är det en katastrof ifall stödpengarna inte kommer förrän i april eller maj. Intäkterna är försvunna, personalen permitterad men utgifterna består månad efter månad. För många blir det enda alternativet att säga upp personalen, säger Thomas Erséus.

För att undvika att de krisande företagens situation ytterligare förvärras vill Almega att en regel om en maximal handläggningstid på 30 dagar införs. Om inte Tillväxtverket lämnar besked inom 30 dagar ska stödet betalas ut och kontrolleras vid ett senare tillfälle.

– Krisen pågår här och nu och företagen kan inte vänta på att eventuellt få stöd någon gång under försommaren, säger Thomas Erséus.