Hoppa till innehåll
Man som arbetar på distans vid dator

IT-säkerhet och utrustning vid hemarbete – vad gäller?

I snart ett år har de flesta arbetat hemifrån en större del av sin tid. För många har hemarbetet hittills präglats av ad hoc-lösningar på de utmaningar som dykt upp. Vi reder ut vad som är arbetsgivarens ansvar när det gäller utrustning och IT-säkerhet med hemarbetet.

För att motverka smittspridning av covid-19 har regeringen och folkhälsomyndigheten rekommenderat hemarbete i den mån det går. Det här ställer krav både på arbetsgivare och medarbetare. Det finns många fördelar med hemarbetet men också en del utmaningar om hur man får till en fungerande arbetsmiljö hemma och hur IT-säkerhet följs. Om anställda använder verktyg till arbetet som inte är godkända av företagets IT-avdelning, ökas risken för att obehöriga kan komma åt känslig information. Almegas arbetsrättsjurist Nils Bergh reder ut vad man som arbetsgivare bör tänka på när det kommer till IT-säkert och utrustning vid hemarbete.

Nu när beordrat hemarbete pågått i ett år – är det arbetsgivaren eller medarbetaren som ska stå för kostnaden för en uppgradering av IT-utrustning vid hemarbete?

– Arbetsgivaren ansvarar för att medarbetaren har lämplig utrustning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, det gäller även vid beordrat hemarbete.

Är det arbetsgivaren som ska betala för bredbandskostnaden när de anställda beordras arbeta hemifrån under en längre period?

– Bredband är som privat ett telefonabonnemang, dvs. en privat levnadsomkostnad för medarbetaren. Därmed är det inget som arbetsgivaren ska betala för.

Om en anställd behöver tekniska hjälpmedel hemma som vanligtvis finns på kontoret, till exempel datorskärm och tangentbord, är det kostnader som arbetsgivaren ska stå för vid beordrat hemarbete?

– När arbetet i hemmet inte är tillfälligt, då har arbetsgivaren ansvar för att det är en ergonomiskt acceptabel arbetsplats, vilket kan inkludera en del hjälpmedel. Ett tips är att genomföra en digital skyddsrond, för att där se vilka behov och vilken utrustning medarbetarna är i behov av.

Hur kan arbetsgivaren säkerhetsställa att det finns en god IT-säkerhet för de anställda vid hemarbete?

– Mycket av IT-säkerhet handlar om rutiner, inloggning, med mera men också uppmärksamhet på mail som kan innehålla virus till exempel. I och med ett ökat hot utifrån på IT-säkerheten hos våra medlemsorganisationer så krävs därför ökad uppmärksamhet och mer kunskap när många arbetar hemifrån.

Är det något annat som arbetsgivare bör tänka på när det gäller hemarbete?

– Arbetsgivaren behöver arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet vid hemarbete och också tänka på uppföljningen av det. Det gäller såväl den psykosociala som fysiska arbetsmiljön och även IT-säkerhetsfrågor och hur detta ska hanteras när medarbetarna arbetar hemifrån. Uppföljning behöver ske fortlöpande och i dialog med medarbetarna, skyddsombud/arbetsmiljöombud och lokala facket.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har sammanfattat rekommendationer för organisationers informationssäkerhet vid distansarbete, du finner dem här.

Vill du veta mer?

Är du medlem och har ytterligare frågor om detta är du varmt välkommen att kontakta Almegas jour.