Hoppa till innehåll
Länerevision

Hur ska du som arbetsgivare tänka gällande lönerevision?

Almegas expert på lön och löneprocess, Einar Humlin, hjälper oss att navigera i löneprocessen.

När ska man göra lönerevision?

Normala år har de allra flesta företag revisionsdatum 1 april. Men under 2020 och 2021 ser det annorlunda ut. Det beror på pandemin och den senarelagda avtalsrörelsen. Därför har många branscher istället tidpunkt för lönerevision 1 november 2020 men genomför själva processen nu efter årsskiftet. Andra branscher kan ha 1 januari som lönerevisionsdatum. 2022 är den normalare ordningen tillbaka igen.

 Var regleras lönerna?

Det styrs vanligen av det löneavtal som företaget omfattas av. Så det behöver arbetsgivaren först ta reda på. Om du är medlem i Almega hittar du ditt avtal i vårt medlemsintranät Arbetsgivarguiden.

 De flesta kollektivavtalen inom tjänstesektorn har företagets förutsättningar som utgångspunkt för löneökningar. Avtalen kan även innehålla regler om vad som gäller för det fall man inte enas på företagsnivå. Då finns ofta en regel om vad som ska gälla utifrån normerande avtal för sektorn eller branschen. Vissa kollektivavtal har en fördefinierad siffra på löneökningar som ska gälla i företagen. 

Vad ska man tänka på vid en lönerevision? 

Det är viktigt att ha en lönepolicy att utgå från. Där ska medarbetarna kunna få veta vad arbetsgivaren bedömer inför lönesamtalet, vilka prestationer och resultat som kan leda till löneökningar samt hur marknadslönerna kan påverka löneutvecklingen. Sedan är det viktigt att gå igenom det löneavtal som ska tillämpas i företaget, lägga upp en tidplan för genomförandet, i förekommande fall bjuda in facken till en diskussion om företagets ekonomiska förutsättningar, förankring av processen samt planering av eventuell förhandling avseende lönerna för de medlemmar som de fackliga organisationerna på arbetsplatsen har.

Vill du veta mer?

Som medlem i Almega hittar du fördjupad information, checklistor och mycket annat på medlemsintranätet Arbetsgivarguiden. Är du ännu inte medlem men nyfiken på ett medlemskap? Här kan du läsa om medlemskapet.