Status i kollektivavtalsförhandlingarna för Personlig assistans (G)