Förändringar i gällande tillsvidareavtal för bransch friskolor med Vision