Hoppa till innehåll

Regeringen har meddelat att de nya reglerna för korttidsarbete ska träda i kraft i mitten av februari. De kommer visserligen gälla retroaktivt, men detta innebär ändå flera problem för arbetsgivare.

– För ett krisande företag är det en lång tid mellan avslutat stöd i november och besked om eventuell förlängning i februari eller mars. Osäkerhet är förödande för företag. Detta kommer att leda till ökade varsel och uppsägningar, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega och fortsätter:

– I praktiken innebär det en period om minst tre månader då företag inte kan vara säkra på att stöd kommer att beviljas.

Regeringen har dessutom aviserat att kontrollen i samband med ansökan om stöd vid korttidsarbete ska skärpas.

– Det är självklart att stödet ska gå till de företag som har rätt till det, men ökad kontroll får inte leda till längre handläggningstider och att företag blir lidande, säger Andreas Åström.

Almega ser sammantaget att förslaget för med sig stor osäkerhet och reser många frågor på en rad områden och har därför skickat en promemoria till finansminister Magdalena Andersson.

– Vi har identifierat ett antal problemområden och negativa konsekvenser som vi vill att Finansdepartementet tar del av. Men den primära slutsatsen är att regeringen måste få de nya reglerna att börja gälla redan vid årsskiftet. En sådan förändring skulle rädda många jobb i Sverige, säger Andreas Åström.

Almegas PM till finansminister Magdalena Andersson är bifogat detta pressmeddelande.

Dokument