Hoppa till innehåll

– Det är djupt beklagligt att det inte blev en överenskommelse. Förhandlingarna har varit konstruktiva och det har funnits ett samförstånd i förhandlingsrummet, säger Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

– Svenskt Näringsliv har varit beredda till stora uppoffringar för att komma fram till en helhet som alla parter kan vara nöjda med. Det innebär förstås ett givande och tagande för alla parter. Ingen får allt det man vill. Vi förstår att LO nu har tackat nej till den helhetslösningen.

– Det är en djup besvikelse att LO inte kan acceptera den kompromiss som togs fram i förhandlingsrummet. Det är särskilt uppseendeväckande att LOs styrelse är enig om att inte anta kompromissen.

– Då ett nytt huvudavtal och nya regelverk nu inte kommer att gälla hela arbetsmarknaden uppnås inte de önskade effekterna med en bättre fungerande arbetsmarknad.

– Nu blir det istället lagstiftaren som måste ta ansvaret att förbättra regelverken på arbetsmarknaden så att det blir lättare både att anställa och att få ett jobb. Svenskt Näringsliv är övertygad om att det är en sämre lösning för Sverige och den svenska modellen än om parterna träffat en överenskommelse i enlighet med kompromissen. Men det finns efter LOs beslut ingen annan väg än lagstiftningsvägen. Vi beklagar det, säger Mattias Dahl.