Hoppa till innehåll
Nils Bergh
Nils Bergh, ansvarig avtalsförhandlare för Almega Tjänsteföretagen

När kunden stänger arbetsplatsen

Nedstängda arbetsplatser är det många företag som påverkats av under coronapandemin. I flera branscher drabbas också företag av att deras kunder inte längre vill ta emot företagets medarbetare.

Konkurser, nedstängda arbetsplatser och förlorade kunder. Tjänstesektorn har drabbats hårt av coronakrisen. Många företag där arbetet nu pågår på plats och inte hemifrån har infört restriktioner, vilket kan resultera i att kunder inte längre tar emot externa besökare, konsulter eller medarbetare.

Nils Bergh, arbetsrättsexpert på Almega, berättar om vad du som arbetsgivare har för skyldigheter gentemot medarbetarna om en kund inte vill ta emot företagets medarbetare.

– Det är din kund som väljer om och i vilken utsträckning de tar emot dina medarbetare. Och det är därför en fråga att hantera mellan dig som arbetsgivare och din kund. Kunden bestämmer över sin verksamhet men du som arbetsgivare måste betala lön till dina medarbetare om de inte kan utföra uppdraget utan egen förskyllan. I slutänden är det kanske en ekonomisk fråga mellan arbetsgivare och kund, som styrs av affärsavtalet.

Om det istället är medarbetaren som inte vill åka ut till en viss kund till följd av rädsla för smitta är hanteringen densamma som vid arbetsgivarens order att återgå till arbete på kontoret. Det vill säga att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och bestämmer var och hur arbetet ska utföras.

– Det innebär att en anställd inte kan vägra att inställa sig i arbete utan att riskera arbetsrättsliga åtgärder som olovlig frånvaro, löneavdrag etc.  Samtidigt är det givetvis viktigt att du som arbetsgivare är lyhörd för medarbetarens skäl till att inte vilja utföra arbete på viss fysisk plats. Viss flexibilitet kan vara nödvändig och vara en lösning om verksamhetens behov tillåter det, säger Nils Bergh.

Frågor som stress och oro är ur arbetsmiljösynpunkt viktiga att beakta. En medarbetare kan vara orolig på grund av att de eller någon anhörig är i riskgruppen för att få allvarliga komplikationer om de blir sjuka i Covid-19.  De kan då ha rätt att få riskgruppsersättning från Försäkringskassan om arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete hemifrån. Vid sådan frånvaro gör arbetsgivaren tjänstledighetsavdrag.

Läs mer i Almegas arbetsgivarguide om socialförsäkringsfrågor eller på försäkringskassans hemsida om riskgruppsersättning.

Arbetsgivarguiden är Almegas kunskapsbank på webben, som ingår i medlemskapet för medlemmar. Där får du juridisk rådgivning och snabb och aktuell information om ditt eller dina kollektivavtal – dygnet runt.