Avtal om korttidsarbete träffat med Vision och Akademiker­förbunden