Avtal om korttidsarbete träffat med Vård­förbundet och Läkar­förbundet