Almega välkomnar regeringens krispaket

Covid-19 drabbar enskilda människor, företag och hela samhällen. Vi ser hur det nya viruset sprids över världen och nu även i stora delar av vårt land. Det är en extraordinär händelse som vi på Almega tar på största allvar.

– Vårt fokus som arbetsgivarorganisation är att stötta våra medlemsföretag som redan idag drabbas väldigt hårt. Därför är vi inom Almega positiva till regeringens åtgärder för att dämpa de negativa konsekvenserna spridningen för med sig för svenska företag, säger Thomas Erséus vd för Almega.

Det utvidgade stödet vid korttidsarbete är välkommet för våra medlemsföretag. Stödet innebär att företag vid ekonomiska kriser av tillfällig karaktär kan minska arbetstiden för de anställda och att staten står för en del av lönekostnaden för den anställde. Men utformningen av det utvidgade stödet vid korttidsarbete får inte utformas så att det tvingar företagen att göra sig av med konsulter och inhyrd personal för att få ta del av stödet. Ett sådant villkor skulle vara kontraproduktivt och leda till onödigt stora uppsägningar.

Men också uppskovet för inbetalning av arbetsgivaravgiften, som Almega föreslog tidigare, är en snabb och obyråkratisk åtgärd med hög träffsäkerhet som kan minska risken för permanenta personalneddragningar.

– Vi är även positiva till att staten nu tar kostnaden för det slopade karensavdraget. Det är viktigt för att minska smittspridning, men det borde kombineras med att staten får stå för hela sjuklöneperioden eftersom den drabbar företagen väldigt hårt.

– Alla Almegas åtta förbund arbetar just nu med att identifiera vilka ytterligare åtgärder som kan vara aktuella. Och vi räknar med att regeringen vidtar alla åtgärder som krävs för att hindra både kort- och långsiktiga följder av Covid-19 på hela det svenska näringslivet, säger Thomas Erséus.

Vi samlar all information kring arbetsgivarens arbetsmiljöansvar kopplat till covid-19 på vår samlingssida. Sidan uppdateras lönade.