Hoppa till innehåll

– Tjänsteföretagen är mycket oroade över Kristdemokraternas uttalande idag om att de vill överlåta till en myndighet att avgöra om företag ska kunna rekrytera kompetens från tredje land. Att återinföra den gamla byråkratiska arbetsmarknadsprövningen skulle försena och försvåra möjligheten att rekrytera i många yrken. Kompetensbristen är fortsatt stor i Sverige och vi behöver regler som underlättar rekryteringen av kompetens i alla yrken, inte försvårar den, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– Hela 85 procent av arbetstillstånden 2018 beviljades till yrken där det var brist på arbetskraft. Om den gamla arbetsmarknadsprövningen återuppstår så är risken överhängande att den viktiga reformen om kompetensinvandring går i graven. Istället för kompetensinvandring riskerar vi då att få företagsutvandring, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega.

– Kompetensinvandringen är inte fri idag utan arbetstillstånd beviljas bara om personen har ett erbjudet arbete till en avtalsenlig lön. Om oseriösa arbetsgivare bryter mot reglerna ska det bekämpas genom kontroller av ansvariga myndigheter, avslutar Andreas Åström.