Hoppa till innehåll

Almega kommenterar Moderaternas förslag om kompetens­invandring

Almega kommenterar Moderaternas förslag om kompetensinvandring: ”Almega är för starkare kontrollåtgärder för att få bukt med aktörer som missköter sig. Men vi är kritiska mot att rita om lagstiftningen i en mer restriktiv riktning”, säger Andreas Åström näringspolitisk chef på Almega.

– Att införa ett höjt krav för den lägsta tillåtna inkomsten motsvarande heltidsarbete med lägstalön enligt kollektivavtal kan vara rimligt, men bör inte kompletteras av ytterligare en pålaga att även ha försörjningskrav för medföljande familjemedlemmar. Arbetsgivare tillhandahåller ibland bostadsförmåner som inte räknas med i detta sammanhang men som möjliggör för arbetstagaren att ta med familjemedlemmar utan att dessa försörjer sig på bidrag. Det är heller inte kartlagt om kompetensinvandrares familjemedlemmar verkligen tar del av svenska bidrag, säger Andreas Åström.

Moderaterna föreslår även höjda straff och sanktioner mot arbetsgivare som missbrukar regelverket för arbetstillstånd. Syftet är att se till att arbetstagare får de villkor som man har utlovats i det arbetserbjudande som ligger till grund för Migrationsverkets beslut om att bevilja arbetstillstånd.

– Grundproblemet är att arbetserbjudandet har en stark migrationsrättslig ställning, men en svag arbetsrättslig ställning. Det riskerar att leda till onödiga utvisningar på grund av mindre avvikelser från de utsatta villkoren, säger Andreas Åström.

Moderaterna ställer krav på regeringen att komma till skott med den utredning som länge aviserats med åtgärder för att komma tillrätta med problemen med kompetensutvisningar av arbetskraftsinvandrare.

– Almega delar Moderaternas kritik mot att regeringen inte tagit tag i problemen med kompetensutvisningar. Bilden av Sverige har skadats utomlands. Nu måste den oerhört strikta återkallelsebestämmelsen snarast ändras, säger Andreas Åström.

Slutligen föreslår Moderaterna ett antal åtgärder för att stärka Sveriges internationella attraktionskraft för talanger, genom att korta handläggningstiderna och att införa en one-stop-shop lösning för myndighetskontakterna. Dessutom vill man göra expertskatten mer konkurrenskraftig så att svenska arbetsgivare lättare kan konkurrera om talanger med länder som har högre lönenivåer.

– Dessa förslag är bra. Almega tog fram förslaget om one-stop-shop lösningar för arbetskraftsinvandring för några år sedan, det är hög tid att förslaget genomförs. Att korta handläggningstiderna och förbättra expertskatten är också högt prioriterat på tjänsteföretagens önskelista för att underlätta internationell talangattraktion, avslutar Andreas Åström.