Hoppa till innehåll

Så reformerar vi Arbetsförmedlingen

År 2021 ska Arbetsförmedlingen reformeras enligt januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Motiven är att få fler människor i arbete genom förbättrad matchning på arbetsmarknaden.

Ramarna för reformen är delvis satta. Fristående aktörer ska utföra de arbetsmarknadspolitiska insatserna i ett valfrihetssystem, som möjliggör att de arbetssökande ska kunna välja aktör själva. Modellen med att fristående aktörer sköter jobbskapandet är bra, det kan bidra till innovationer, höjd kvalitet och ökad effektivitet i arbetsmarknadspolitiken. Förutsättningarna är goda för att de fristående aktörerna ska kunna göra ett bra jobb med goda resultat.

Sedan 1990-talets början har arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitiken öppnats upp för etablering av fristående aktörer.
Arbetsförmedlingen har blivit konkurrensutsatt och allt mer tjänster köps in av fristående aktörer som upphandlas eller konkurrerar med varandra i valfrihetssystem. Avregleringarna på arbetsmarknaden har medfört att matchnings- och utbildningsbranscherna blivit en naturlig och betydande del av den privata tjänstesektorn.

Den kommande reformen har alla möjligheter att lyckas tack vare den erfarenhet och kompetens som finns hos de många matchnings- och utbildningsföretagen. Dessutom finns värdefull internationell kunskap att bygga på. Liknande reformer har genomförts med framgång i bland annat Australien och Storbritannien.

Det nya valfrihetssystemet

Reformen kan utgå från det valfrihetssystem som idag finns inom Arbetsförmedlingens tjänst Stöd och matchning. Men idag är detaljregleringen hög vilket begränsar aktörernas handlingsutrymme. Almega rekommenderar därför att det nya valfrihetssystemet baseras på en black box-modell, där aktörerna får större frihet att utforma tjänsterna. Men kraven på kvalitet, service, tillgänglighet och resultat ska vara höga.

Ersättningsmodellen kommer ge matchningsaktörerna starka incitament att bidra till förbättrad kompetensförsörjning, minskad arbetslöshet och lägre bidragskostnader. Kommunernas kostnader för försörjningsstöd ska minska genom att de fristående aktörerna hjälper arbetslösa från bidragsberoende till arbete. Samverkan med parternas trygghetsorganisationer ska fungera väl.

Ett väl designat LOV-system gör att både statens och kommunernas behov tillgodoses på bästa sätt, samtidigt som de arbetssökande får god service, tillgänglighet och en kortad tid i arbetslöshet.

Huvudansvarig för rapporten har varit Fredrik Voltaire, arbetsmarknadsekonom, Almega. Rapporten bygger vidare på den rapport som presenterades i januari 2019, Reformerad Arbetsförmedling – Almegas slutbetänkande för stärkt kompetensförsörjning.