Hoppa till innehåll
EVRY, framtidens ledare

Förebilder och goda exempel viktiga för framtidens ledare

Karin Schreil har haft ledande befattningar sedan hon var i 25-årsåldern. I dag är hon nytillträdd Sverige-VD på det nordiska tech- och konsultföretaget EVRY och menar att framtida ledare måste vara nyfikna, våga utmana och ha förmåga att navigera i en föränderlig omvärld.

Relaterat innehåll

– Jag tror att nyckeln i allt framgångsrikt ledarskap är att vara trygg i sig själv. Det spelar ingen roll i vilken organisation eller miljö du verkar i. Du måste känna dig själv för att kunna leda andra. Och det bygger du upp genom att prova olika typer av arbetsuppgifter som ger dig möjlighet att utvecklas. Att ha en bra chef som inspirerar, utmanar och ger stöd när det behövs betyder oerhört mycket både för resultatet och den personliga utvecklingen.

Vad kommer att utmärka framtidens ledare? Är de annorlunda mot dem vi har i dag?

– Framtidens ledare måste vara nyfikna, öppna och våga tänka i nya banor. De måste också våga utmana andra beslutsfattare. Framtidens ledarskap handlar väldigt mycket om att kunna förenkla, navigera och att få människor att förstå vad vi gör, varför vi gör det och vart vi är på väg.
Tydlighet, tillit och transparens är viktiga ingredienser. Omdöme och förmåga att göra riskbedömningar kommer att vara avgörande för att fatta beslut som leder till önskade resultat.

Vi ställer höga krav på framtidens ledare. Var hittar vi egentligen dem?

– Bland dem som har en bra grund att stå på i form av utbildning, och som provat olika arbetsuppgifter och fått möjlighet att växa med dem. IT-branschen lider av kompetensbrist och därför måste vi försöka locka framtidens ledare och medarbetare redan i skolan. Prao och praktikarbete till exempel tycker jag att vi borde jobba mer med. Vi behöver också hitta sätt att fasa in personer med annan bakgrund än vad vi traditionellt har gjort, till exempel genom påbyggnadsutbildningar och mentorprogram.

Hur ska vi få unga att överhuvudtaget vilja bli ledare?

– Att vara ledare är inte alltid att ha personalansvar. Det kan vara en mer funktionell roll som att leda ett team eller ett projekt. Jag tror att vi måste se ledarskapet i en vidare bemärkelse; att det handlar om att vara med och påverka, göra skillnad och stötta människor i arbetet med att lösa en uppgift. I den vidare bemärkelsen är jag övertygad om att unga vill vara med och bidra, det ser vi många exempel på redan i dag.

Du arbetar ju i en ganska mansdominerad bransch. Varför tror du att det är färre kvinnor än män som är ledare i er bransch?

– Allt startar med att bygga en bas att rekrytera från och det jobbar vi i branschen mycket med genom initiativ som t.ex. Hello World och Womentor. Sen handlar det också om hur vi gör när vi rekryterar. Vi är alla mer eller mindre partiska i rekryteringstillfället så det gäller att säkra de egenskaper vi är ute efter. På EVRY använder vi oss ofta av spelbaserad och fördomsfri rekrytering, gamification. Vid senaste rekryteringsprocessen var 60 procent av de som anställdes kvinnor, vilket är enormt positivt.

– Men det handlar också om att skapa förutsättningar och ta bort hinder. Att visa på goda exempel och förebilder. Nyckeln i att skapa en jämnare könsfördelning är ledare som arbetar aktivt för mångfald och inkludering. Men medvetenhet och initiativ får inte vara avhängigt en enskild person utan måste genomsyra företagskultur och värderingar och framför allt vara tydligt kopplat till mål och resultat i verksamheten.