Spårtrafik­företagens årsmöte tisdagen den 18 juni