Hoppa till innehåll

Almegas nya chefekonom: Avmattningen har börjat

Idag släpper Almega 2019 års första tjänsteindikator. Almegas tjänsteindikator är en kvartalsbaserad konjunkturindikator som tar pulsen på tjänstesektorn. Nu visar indikatorn på att vi nu går mot en svalare konjunktur, menar Almegas nya chefekonom Patrick Joyce.

– Det senaste kvartalet har vi sett att tillväxttakten bland tjänsteföretag har bromsat in. Tillväxten var fortfarande positiv men hölls uppe av en stark utveckling inom vissa branscher framför allt IT och Telekom. Tjänsteföretag som säljer direkt till hushållen samt företag som är nära kopplade till byggsektorn utvecklas betydligt svagare. Vi ser helt enkelt en avmattning av konjunkturen, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega.

– Vår bedömning är att konjunkturen i den privata tjänstesektorn har toppat för den här gången. Vi ser att antalet lediga jobb minskar och färre tjänsteföretag räknar med att nyanställa den närmaste tiden, avslutar Patrick Joyce.

Joyce menar också att om tjänstesektorn., som driver på den svenska ekonomin, ska klara tuffare tider behöver vissa strukturreformer genomföras.

– Det är nödvändigt att vi genomför viktiga strukturreformer redan nu. Det handlar om att reformera arbetsrätten, införa ett kompetensavdrag och att rusta svenskarna och ekonomin inför en svalare konjunktur, säger Patrick Joyce.

Tjänsteindikatorn finns att tillgå nedan.