Hoppa till innehåll

Jämställd rekrytering – så här gör du

År 2020 borde jämställd rekrytering vara en självklarhet i Sverige. Alla, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ha likvärdiga möjligheter att söka lediga jobb. Men riktigt så enkelt är det inte. Arbetsgivare behöver arbeta aktivt och förebyggande med att ha en inkluderande rekryteringsprocess.

Vi har listat sju steg för en jämställd rekrytering:  

 1. Genomtänkt kravprofil
  En tydlig kravprofil är en förutsättning för framgångsrik rekrytering. Här ska de kriterier som ligger till grund för urvalet framgå, exempelvis krav på utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper. 
  Tips: Analysera om uppställda krav är relevanta för arbetet. 
 2. Välkomnande annons
  Utformningen av en annons är viktig och behöver rimma väl med företagets kultur och klimat
  Tips: Säkerställ att text och bild i annonsen attraherar rätt typ av kompetens. Alla ska känna sig välkomna att söka tjänsten.
 3. Oväntade rekryteringskanaler
  Rekrytering kan ske på många olika sätt, via rekommendationer, spontanansökningar, i sociala medier och så vidare. 
  Tips: Tänk utanför boxen, annonsera i fler kanaler än de ”vanliga”, för att på så sätt bredda rekryteringsbasen. 
 4. Anonymiserade ansökningar
  Viktiga frågor att ställa sig, som rekryterande chef, är: Har personer som faktiskt uppfyller kravprofilen valts bort? Hur ser urvalsrutinerna ser ut?
  Tips: Börja arbeta med anonymiserade ansökningshandlingar avseende ålder, kön, namn eller liknande. Eller varför inte anlita en rekryteringsrobot. 
 5. Kalla fler till intervju
  Intervjun blir ett utmärkt tillfälle för dig som arbetsgivare att lära känna dina kandidater och vice versa.  
  Tips: Kalla fler kandidater än vanligt till intervju, för att bredda urvalet och träffa personer med olika typer av bakgrunder. Kanske hittar du stjärnan bland de du vanligtvis inte hade kallat.  
 6. Objektiva urvalsmetoder
  Tester, så som kunskaps-, färdighets-, och personlighetstester, kan användasför att skapa en mer heltäckande bild av din kandidat. 
  Tips: Säkerställ att testerna är objektivt utformade, för att ge alla sökanden samma möjligheter vid genomförandet.  
 7. Rutiner för referenstagning
  Referenstagningen tas i slutet av urvalsprocessenDetta blir det slutgiltiga och viktiga kvittot på att du har valt rätt kandidat för jobbet
  Tips: Se över rutinerna för referenstagning och var konsekvent. Vilka frågor ställs? Vem ringer på referenser? Vilka personer kontaktas, chef och eller kollegor?  

 Vill du läsa mer om jämställd rekrytering och hur du som arbetsgivare kan arbeta proaktivt för en jämställd arbetsplats? Läs mer i den praktiska guiden Ett jämställt arbetsliv, som är framtagen av Almega, Unionen och Akademikerna.