Hoppa till innehåll

Reformerad Arbetsförmedling

Kompetenskrisen blir allt mer akut på arbetsmarknaden. Å ena sidan skriker många företag efter arbetskraft, å andra sidan letar många arbetslösa med ljus och lykta efter anställningsmöjligheter. Jobbchansen för de arbetslösa har samtidigt sjunkit trots att de lediga jobben blivit fler.

    Kapitel

Parallellt med denna utveckling har Arbetsförmedlingen fått ökade resurser och arbetsmarknadspolitiken har svällt i omfattning. Höjda resurser och lägre resultat är en utveckling som skaver, och myndigheten brottas med sjunkande förtroendesiffror hos allmänheten och hos arbetsgivarna.

Arbetsförmedlingen har blivit allt mer konkurrensutsatt med syfte att öka de arbetslösas valmöjligheter och inflytande och att få fram fler nya lösningar för en effektivare övergång till arbete. Det finns indikationer på att de kompletterande aktörerna bidragit till att höja de arbetslösas sökaktivitet och få dem att närma sig arbetsmarknaden. Men konkurrensutsättningen har inte genomförts på ett sätt som skapar förutsättningar för bästa resultat. Villkoren för de kompletterande aktörerna har varit osäkra och incitamenten att leverera långsiktigt kvalitativa resultat i systemen har varit för svaga.

Konkurrensutsättningen bör fortsätta, det vore förödande att backa från den inslagna vägen. Almega anser att det har blivit dags att överlåta ansvaret för själva genomförandet av de arbetsmarknadspolitiska insatserna åt marknadens aktörer. De kompletterande aktörerna bör ges möjligheter att göra mer och att komma in tidigare i processen. De bör ges möjlighet att bli huvudaktörer för genomförandet av utbildnings-, validerings-, väglednings- och matchningsinsatser. Deras uppdrag behöver också utvecklas så att det blir mer matchningsinriktat.

Arbetsförmedlingen har en viktig roll i att administrera den komplicerade arbetsmarknadspolitiken. I detta ligger hantering av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, regelstyrning. Arbetsförmedlingen bör fokusera på myndighetsutövning och på att tillhandahålla en central infrastruktur för matchning i form av platsbanken och andra databaser. Myndigheten bör även utveckla verktygen för profilering och targeting av insatser. En central del för myndigheten är även att arbeta med och utveckla systemen för upphandling och kontroll av arbetsmarknadsinsatser.

I rapporten presenterar Almega, Kompetensföretagen och Utbildningsföretagen en rad förslag för en mer effektiv konkurrensutsättning, med betydligt högre resultatfokus än idag.